Co by měli naši budoucí zákazníci vědět?

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením je jedním z programů vlády. Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením existovala již před ekonomickou reformou a to formou vyhlášky. Od roku 2004 je uzákoněna v ust. §81 zákona o zaměstnanosti.

  • Tato povinnost byla zavedena jako nástroj pro pomoc organizacím, které zaměstnávaly osoby s handicapem a to formou zadávání výrobních programů, aby se naši spoluobčané s handicapem mohli uplatnit na trhu práce, získat dovednosti a zkušenosti. Osoby s handicapem nelze chápat jako osoby práce neschopné, je nutno jim vytvářet podmínky pro jejich uplatnění a právě ust. § 81 zákona o zaměstnanosti je jedna z možností, jak našim spoluobčanům, kteří z důvodu svého handicapu nedosahují vysoké produktivity práce a mají nízkou kvalifikaci a tím i výkonnost, se mohli začlenit do pracovního procesu. Rádi bychom do budoucna změnili vnímání využívání náhradního plnění jako smysluplnou činnost, která přinese pro obě strany užitek. Když si od nás formou náhradního plnění odeberete výrobky nebo služby, naši handicapovaní zaměstnanci budou mít práci a my dohlédneme, aby byla kvalitní se zaměřením na detaily a cenu. Chceme být spolehlivým obchodním partnerem k vaší spokojenosti a rozvíjet vzájemnou spolupráci. Pomozte nám při rehabilitaci osob se zdravotním postižením, nikdo z nás neví, kdy tuto pomoc může potřebovat sám.
  • My, zaměstnavatelé zdravotně postižených, jsme dodavatelé výrobků nebo služeb jako každý jiný. Nejsme pouze chráněnými dílnami nebo chráněnými pracovišti, kde nám stát platí většinu nákladů na mzdy a na provoz. Jsme společnosti, kde si chtějí pracovití invalidní spoluobčané vydělat peníze jako každý z nás. Jediný rozdíl je pouze v tom, že nemají takový výkon jako zdraví lidé. Nicméně to vynahrazují velkým pracovním elánem a loajalitou, čehož si vážíme. Rádi bychom do budoucna změnili vnímání využívání náhradního plnění jako smysluplnou činnost, která přinese pro obě strany užitek. Když si od nás formou náhradního plnění odeberete výrobky nebo služby, naši handicapovaní zaměstnanci budou mít práci a my dohlédneme, aby byla kvalitní se zaměřením na detaily a cenu. Nechceme být jen levným dodavatelem, který dokáže zákazníkům s více jak 25-ti zaměstnanci ušetřit invalidní daň. Náhradní plnění není pro nás pouze “ jakási berlička“ pro udržení zákazníka. Chceme být spolehlivým obchodním partnerem k vaší spokojenosti a rozvíjet vzájemnou spolupráci.

Podmínky pro nás, zaměstnavatele osob zdravotně postižených, se ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí neustále zhoršují a snižují se finanční příspěvky. Stát nemá peníze a jedinou šancí pro nás je smysluplná práce, kterou od vás dostaneme.