Jak splnit povinný podíl vyplývající z náhradního plnění

a) Každý zaměstnavatel, zaměstnávající více jak 25 zaměstnanců je povinen z tohoto počtu zaměstnat 4% OZP, tj. povinný podíl z 25 zaměstnanců = 1 osoba

b) existují tři možnosti, jak povinný podíl splnit :

  1. vlastním zaměstnáváním osob se ZP ( minimální náklad : 12 x min. mzda (r.2014 8 500) + 0,34% odvod zaměstnavatele činí zhruba 140 000,- Kč)
  2. formou tzv. náhradního plnění, tj. odběrem výrobků ( zboží) a služeb od zaměstnavatele, který z celkového počtu svých zaměstnanců zaměstnává více jak 50 % zaměstnanců se ZP, ( sedminásobek průměrné mzdy : 7 x 25179 = 176 253,- Kč,
  3. odvodem do státního rozpočtu 2,5 násobek prům. mzdy ( 2,5x 25179 = 62 948,- Kč)

Plnění povinného odvodu v případě, že není využit způsob vlastní zaměstnávání, tzn. způsobem tzv. náhradní plnění ušetří odběratel výrobků a služeb částku 62 948,- Kč za každého nezaměstnaného zaměstnance se ZP a navíc pořídí nákup potřebných výrobků a služeb za nižší cenu než od dodavatele, který osoby se ZP nezaměstnává, tj. ušetřením částky 62 948,- Kč, kterou by musel odvést do státního rozpočtu se mu cena nakupovaného zboží zlevní ( cena vyjde nižší než od dodavatele bez OZP)

c) Odběr výrobků nebo služby formou náhradního plnění za jednoho nezaměstnaného OZP ve výši cca 170.000,-Kč

d) Hodnota vyjádřená objemem faktur bez DPH cca 850.000,-Kč za jednoho zaměstnaného člověka se ZP (zdravotní postižení) v tzv. chráněné dílně tomuto nerozumí, pojem chr. Dílna neexistuje a odběr za 850 tis. za 1 osobu taktéž nelze započítat.

e) Zvýšená evidence poskytnutých plnění ve fakturách mezi dodavatelem a odběratelem pro budoucí potřeby kontroly jednotlivých Úřadů práce