Správa nemovitostí Clarity Service

Facility management

je velmi široký souhrn služeb, které jsou nezbytné pro bezproblémové zajištění chodu budov a jejich technického vybavení. Kvalitním řízením těchto procesů lze velice účinně optimalizovat náklady spojené s provozem a zajištěním objektů. Průběžnou preventivní činností na technologických celcích se významně zvyšuje užitná hodnota budovy a prodlužuje se životnost zařízení. V rámci správy budov můžete všechny činnosti svěřit externímu dodavateli nebo vybrat si vybrat jen balíček s dílčími službami podle Vašich požadavků.

Zajištění drobných oprav

 • Údržba a drobné opravy zařízení-sanita, elektro
 • Plánované nebo havarijní opravy stavební části
 • Instalatérské a topenářské práce
 • Sklenářské práce
 • Malířské a natěračské práce

Pravidelné odborné zkoušky a revize

 • Tlakové nádoby
 • Elektro, revize spotřebičů
 • Výtahy a zdvihací zařízení
 • Plynová zařízení
 • PO a BOZP

Vedení dokumentace

 • Provozní řády objektů a zařízení
 • Plán revizí, kontrol a opravp
 • Pasportizace objektu
 • Havarijní a evakuační řády