Ostraha objektů a staveb

Společnost Clarity Service nabízí svým klientům komplexní bezpečnostní služby v plném rozsahu a to od prvotní analýzy, bezpečnostního auditu s přesným definováním bezpečnostních rizik, návrhem ideálního způsobu zajištění ostrahy, včetně případného návrhu, dodávky a správy technických zabezpečovacích zařízení.

CLARITY Service Brno

Kvalita služeb je zajištěna profesionálními a zkušenými pracovníky. Patříme mezi bezpečnostní agentury poskytující bezpečnostní služby na vysoké úrovni s podporou nejmodernějších technologií a technickým vybavením.

Bezpečnostní služby jsou poskytovány výhradně zaměstnanci Clarity Service s.r.o. Tito mají platné certifikáty o profesní způsobilosti „Strážný 68-008-E“, čistý trestní rejstřík a jsou trvale proškolování v oblasti BOZP a PO.

Všechny střežené objekty jsou vybaveny pochůzkovými systémy, umožňující trvalou kontrolu výkonu služby. I přes vybavení moderní komunikační kontrolní technikou jsou prováděny pravidelné noční a víkendové kontroly.

Pro klienty je vždy před začátkem spolupráce bezplatně zpracován bezpečnostní audit, na základě kterého jsou definovány rizika pro jednotlivé objekty a jeho základě je zpracována směrnice pro výkon strážní služby a opatření pro eliminaci rizik.

Ostraha 

Ostraha objektů je vždy plně přizpůsobena požadavkům klienta. Nabízíme zdarma vypracování podrobného bezpečnostního auditu, který následně podkladem pro zpracování směrnice pro výkon strážní služby.

Rozsah služeb

 • Fyzická ostraha objektů
 • Recepční služby
 • Psovod
 • Dálková ostraha objektů PCO
 • kontrola zaměstnanců v pracovní neschopnosti
 • Pořadatelská služby a zabezpečení akcí
 • Zajištění výběrových řízení na dodávku kamerových systémů, EZS, včetně následné realizace

Materiální vybavení

 • bezdrátová komunikace
 • mobilní telefon, vysílačky
 • pochůzkový kontrolní systém- pravidelné dokladování výkonu pochůzek po stanovené trase
 • svítilny
 • distanční tyč
 • slzotvorné prostředky
 • flexibilita v ustrojení pracovníků dle požadavků a specifikace daného objektu (vnitřní společenské, venkovní)

PCO-pult centralizované ochrany

Hlavní a nespornou výhodou napojení vašeho majetku na nepřetržitě fungující dispečink PCO je 24 hodinový dohled. V případě poplachu v objektu pracovník dispečinku zavolá buď Vám nebo pracovníkovi ostrahy a ověří, jestli se nejedná o planý poplach. Na pozadí tohoto telefonátu se rozbíhá tzv. "výjezd" mobilních hlídek patrolujících po městě. Pokud je našemu operátorovi potvrzeno, že se nejedná o falešně spuštěný alarm, jsou na místo ihned vyslány všechny v okolí operující hlídky. Všechna vozidla jsou vybavena GPS lokátory - dispečer tak má dokonalý přehled, které hlídky jsou ve vašem okolí. Profesionálně vycvičení zaměstnanci následně zajistí kontrolu objektu, případně ve spolupráci s Policií ČR zadržení pachatele.

 • střežení 24 hodin denně
 • dálkový monitoring objektů prostřednictvím webových kamer a monitoring technologických a výrobních procesů
 • jistota bezpečného domova
 • sleva na pojištění (výše slevy je závislá na zvolené pojišťovně)
 • jistota, že profesionálně vycvičení zaměstnanci zkontrolují napadený objekt a zajistí objekt do příjezdu Policie ČR

Kontrola nemocných

Kontrola dodržování léčebného režimu pracovní neschopnosti zaměstnanců je další službou, kterou lze oslovením naší společnosti získat. Kontrola nemocných zaměstnanců je jednorázová, popřípadě opakovaná v nepravidelných intervalech, na základě požadavků objednatele. Samozřejmostí je písemný zápis, jehož obsahem je mimo jiné jméno kontrolora, místo, čas a výsledek provedené kontroly. Naši pracovníci jsou vybaveni takovým způsobem, aby mohli průběh kontroly PN zadokumentovat.

Zajistíme instalaci, provoz a servisní činnosti

 • EPS (elektronické požární systémy)
 • EZS (elektronické zajišťovací systémy)
 • kamerové systémy

Naše silné stránky

 • Komplexnost nabízených služeb
 • Profesionální a odborný přístup
 • Vstřícná cenová politika
 • Spolehlivost
 • Osobní přístup