Náhradní plnění 2015

Každý zaměstnavatel, který zaměstnává více než 25 pracovníků má povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (OZP) v minimální výši 4 % z celkového počtu svých zaměstnanců dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.

Při nesplnění lze

  • odebírat výrobky a služby u firem zaměstnávajících alespoň 50% osob se zdravotním omezením nebo od osoby se zdravotním postižením, která podniká jako OSVČ;
  • odvést do státního rozpočtu (tzv. invalidní daň), tj. 2,5 násobek průměrné mzdy za každou zdravotně postiženou osobu, kterou firma dle povinnosti nezaměstnává;
  • kombinovat odvod státu a náhradní plnění.

Proč čerpat náhradní plnění?

  • řešíte zákonnou povinnost
  • dosáhnete daňové úspory
  • dáváte práci lidem se zdravotním postižením
  • pomáháte zaměstnavatelům poskytovat handicapovaným dobré pracovní podmínky

Náhradní plnění je snadné řešení pro náhradní zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zároveň vyjádřením společenské solidarity v zaměstnaneckých vztazích na trhu práce směrem k ohrožené skupině osob se zdravotním postižením.