Co musí zaměstnavatel vědět o náhradním plnění

O náhradním plnění hovoříme v souvislosti s ust. § 81 zákona o zaměstnanosti, který stanovuje, že každý zaměstnavatel, který zaměstnává více jek 25 zaměstnanců musí z celkového počtu svých zaměstnanců zaměstnat 4% zaměstnanců OZP se zdravotním postižením.

Vysvětlení na příkladu:

V uvedeném příkladu budeme vycházet z čísel známých pro rok 2014, důvodem je skutečnost, že údaje pro rok 2015, na základě nichž je každý zaměstnavatel povinen oznámit plnění povinného podílu, budou ČSÚ vyhlášeny pro rok 2015 v prosinci 2015.

Pro společnost, která měla v roce 2014 celkový počet 400 zaměstnanců, činila povinnost plnit povinný podíl ve výši 16 zaměstnanců se ZP (4% z 400 = 16).

Pokud tuto povinnost zaměstnavatel neplnil zaměstnáváním nebo tzv. náhradním plněním, musel do 15.2.2015 zaplatit na účet státního rozpočtu 2,5 násobek průměrné mzdy , která pro rok 2014 byla vyhlášena ve výši 25 179,-Kč, tj. musel odvést do SR částku 1 007 160,- Kč ( 2,5x25179x16).

Jestliže zaměstnavatel, u kterého povinný podíl činí 16 osob se ZP zaměstnával v roce 2014 např. jen 3,50 zaměstnanců se ZP, potom byl povinen v případě, že nevyužil možnosti tzv. náhradního plnění, odvést do státního rozpočtu částku 2,5x25179x12,50, tj. 786844,- Kč.

V případě, že však v průběhu roku 2014 využil možnosti tzv. náhradního plnění a odebral od zaměstnavatele zaměstnávajícího více jak 50 % zaměstnanců se ZP z celkového počtu svých zaměstnanců výrobky ( zboží ) nebo služby v celkové hodnotě cca 600 000,- Kč bez DPH, ušetřil 214 022,- Kč, neboť tzv. náhradním plněním, resp. nákupem zboží v hodnotě 600 000,- Kč bez DPH zaměstnal 3,40 osob se ZP.

V případě, že by zaměstnavatel splnit povinný podíl ( 16 osob se ZP), zaměstnáváním 3,50 osob a odběrem výrobků a služeb 12,50 osob, potom by fakturace za odběr zboží nebo služeb v roce 2014 musela činit 2 203 163,- Kč bez DPH (7 x 25179 x 12,50).

Jestliže tedy naše vzorová společnost v roce 2014 zaměstnávala 3,50 osob se ZP a za 12,50 osob se ZP odebrala výrobky nebo služby od dodavatele, který je zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50 % osob se ZP z celkového počtu svých zaměstnanců, dosáhne tím faktické úspory, minimálně ve výši 786 844,- Kč.